ورود / ثبت نام

شرایط ابطال گارانتی

۱ : تعمیر به وسیله افراد قیر از شرکت خانه       کاچار ۲ : پارچه ضمانت ندارد. ۳ : کالا در درب منزل تحویل داده میشود بعد از تحویل در صورت صدمه به هر قسمت  از کالا شرکت هیچ مسولیتی در قبال کالای شما ندارد.  ۴ : اسکلت ( کلاف ) ۱ : سقوط […]

شرایط گارانتی کالا

۱ : جدا شدن اتصالات از یک دیگر.  ۲ : داشتن گره در چوب وشکستگی از همان نقطه.  ۲ :اسفنج ( ابر)  ۱ : افت  بیش از حد اسفنجدر مدت تاریخ     گارانتی کالا.  ۲ : جدا شدن اتصالات اسفنج.  ۳ : دوخت دوز وخیاطی                 ۱ : […]

برای ورود و عضویت در وب سایت ورود وعضویت پایین را کلیک کنید