ورود / ثبت نام
۱ : جدا شدن اتصالات از یک دیگر. 
۲ : داشتن گره در چوب وشکستگی از همان نقطه. 

۲ :اسفنج ( ابر)

 ۱ : افت  بیش از حد اسفنجدر مدت تاریخ     گارانتی کالا. 
۲ : جدا شدن اتصالات اسفنج. 

۳ : دوخت دوز وخیاطی

                ۱ : باز شدن دوخت.  
۴ : خدمات گارانتی و هزینه های رایگان تا ۶ماه می‌باشد بعد از این تاریخ هزینه ایاب وذهاب بر عهده مشتری میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

برای ورود و عضویت در وب سایت ورود وعضویت پایین را کلیک کنید